sweeng

Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Enligt lag har dessutom arbetstagarorganisationer rätt att utse två arbetstagarledamöter med två suppleanter.

2015

Årsstämman 2015 beslutade om omval av Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, och Cristina Stenbeck samt nyval av Anders Borg till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande samt valde Anders Borg till styrelsens vice ordförande.

2014

Årsstämman 2014 beslutade om omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, och Cristina Stenbeck samt nyval av John Shakeshaft till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

2013

Årsstämman 2013 beslutade om omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt nyval av Lorenzo Grabau till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

2012

Vid årsstämman 2012 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande.

För uppgifter om enskilda styrelseledamöter – se under rubriken ”Styrelseledamöter”.

2011

Årsstämman 2011 beslutade om omval av Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt nyval av Tom Boardman och Dame Amelia Fawcett till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

2010

Vid årsstämman 2010 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Vigo Carlund, John Hewko, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande. De anställdas organisationer utsåg i maj Geron Forsman och Bo Myrberg till ordinarie arbetstagarledamöter med Magnus Borg och Tobias Söderholm som suppleanter.

För uppgifter om enskilda styrelseledamöter – se under rubriken ”Styrelseledamöter”.

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram baserade på Kinnevikaktien för styrelsen.

2009

Vid årsstämman 2009 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. John Hewko valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande. De anställdas organisationer utsåg i maj Geron Forsman och Bo Myrberg till ordinarie arbetstagarledamöter med Magnus Borg och Tobias Söderholm som suppleanter.

För uppgifter om enskilda styrelseledamöter – se under rubriken ”Styrelseledamöter”.

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram baserade på Kinnevikaktien för styrelsen.

2008

Vid årsstämman 2008 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande. De anställdas organisationer utsåg i maj Per Eriksson och Geron Forsman till ordinarie arbetstagarledamöter med Bo Myrberg och Tobias Söderholm som suppleanter.

För uppgifter om enskilda styrelseledamöter – se under rubriken ”Styrelseledamöter”

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram baserade på Kinnevikaktien för styrelsen.