sweeng

Ägarstruktur

Ägare Röster (%) Kapital (%)
Verdere S.à.r.l 43,8 10,7
Familjen Klingspor 10,7 3,3
Familjen von Horn 3,3 0,9
Baillie Gifford 3,2 7,6
Alecta 2,3 2,8
Swedbank Robur 1,4 3,4
AMF 1,0 2,4
Nordea 0,9 2,2
SEB 0,7 1,1
Skagen 0,6 1,4
Norges Bank 0,6 1,4
Skandia 0,6 0,7
Unionen 0,5 1,2
Henderson 0,5 1,1
Folksam 0,4 0,8

 

Verdere bildades för att inneha lika andelar aktier i Kinnevik AB till förmån för aktieägarna Cristina Stenbeck och Andreas M. Stenbeck samt stiftelserna CMS och AMS Sapere Aude Trust. Cristina Stenbeck äger 23,33% av aktierna i Verdere direkt, och CMS Sapere Aude Trust reg., en stiftelse som Cristina Stenbeck är förmånstagare till, äger ytterligare 40% av aktiekapitalet. Andreas M. Stenbecks ägarintresse i Verdere innehas till 26,67% genom AMS Sapere Aude Trust och till 10% av hans dödsbo. 

 

Källa: Modular Finance 2016-08-31