sweeng

Investeringsområden

Genom portföljbolagen har Kinnevik exponering mot fem kontinenter i över 80 marknader över hela världen med en väl balanserad närvaro i såväl mogna marknader som tillväxtmarknader. 

Kinneviks innehav är uppdelade i fyra konsumentsektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning och Finansiella tjänster. Kinnevik har en väl avvägd geografisk spridning mellan mogna marknader och tillväxtmarknader i Latinamerika, Europa, Afrika och en växande närvaro i Asien. Zalandos tillväxt har lett till en ökning av Kinneviks portföljs relativa vikt mot Europa de senaste åren. Försäljningarna av Tele2 2013 och Avito 2015 har samtidigt minskat portföljens relativa vikt mot Östeuropa.

Kinneviks innehav per den 30 juni 2016

(siffror inom parentes visar motsvarande siffror för 31 mars 2016)

 

Sidan uppdaterad: 2016-07-22